Thẻ: cách kiểm tra bugi tại nhà và những dấu hiệu nhận biết bugi hỏng.